درباره ما


تعریف چشم‌انداز

Vision Statement

چشم انداز، توصیفی است انگیزش بخش از اهداف و دستاوردهای مطلوبی که باشگاه سلامت نوجوانان تلاش می‌کند در آینده‌ای کوتاه مدت (5 ساله) یا بلند مدت (10 ساله) به آن برسد. بیانیه‌ی چشم‌انداز، آینده‌ی مطلوب از نظر باشگاه را به‌صورت خلاصه توصیف می‌کند و افقی که باشگاه تلاش می‌کند به آن دست یابد را به تصویر می‌کشد. داشتن چشم انداز به باشگاه کمک می‌کند که عملکردی متمرکز و هدفمند داشته باشد و از اتلاف انرژی یا سردرگمی در اقدامات مختلف و ناهمسو مصون بماند.

چشم‌انداز باشگاه سلامت نوجوانان تا سال 1401: یک فضای امن شناخته شده بین دختران نوجوان 10 تا 19 ساله گروه هدف و توانمندکردنشان به منظور مراقبت از خود در برابر آسیب-های اجتماعی.

51%

فعالیت‌های فوق برنامه و حرفه‌آموزی

4%

انجام محرمانه و داوطلبانه تست اچ‌آ‌ی‌وی

35%

کارگاه مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب

10%

مشاوره

تعریف بیانیه‌ی ماموریت

Mission Statement

بیانیه‌ی ماموریت بیانگر هدف اصلی باشگاه سلامت نوجوانان، و اقداماتی است که باشگاه برای رسیدن به چشم‌اندازش انجام می‌دهد. برای تعریف بیانیه‌ی ماموریت باید به این سوالات پاسخ داد که (1) باشگاه دقیقا چه کاری انجام می‌دهد؟ (2) چه کسانی از خدمات باشگاه بهره می‌برند؟ (3) باشگاه برای دسترسی به جمعیت هدف و ذینفعان چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ (4) وجود باشگاه چه مزیتی دارد و چرا باشگاه این خدمات را ارائه می‌دهد؟ (5) چه ارزش‌هایی حاکم بر اقدامات باشگاه است؟ (6) از چه طریقی باشگاه برای تحقق اهدافش عمل می‌کند؟


بیانیه‌ی ماموریت باشگاه سلامت نوجوانان: توانمندسازی دختران 10 تا 19 ساله استان تهران در مواجهه با آسیب اجتماعی و ارتقای سلامت با به کارگیری روش¬های استاندارد آموزشی با رویکرد مشارکت محور و فراهم کردن بستری امن با احترام به کرامت انسانی، در چارچوب ارائه¬ی خدمات در فضایی به دور از تبعیض، قضاوت و حفظ محرمانگی.


تماس با ما

خود و خانواده اتان را سلامت نگه دارید !


ارائه کارگاه های آموزشیENGLISH