چشم انداز باشگاه سلامت نوجوانان تا سال 1401


فراهم ساهتن یک فضای امن شناخته شده بین دختران نوجوان، 10 تا 19 ساله گروه هدف ( در معرض آسیب )و توانمند سازی آن ها به منظور مراقبت از خود د برابر آسیب های اجتماعی.

نشانی شبکه های اجتماعی

ofogh_health_club


تهران مهـر آباد جنوبی خیابان گزل خو - کوچه تیمورک پلاک 18

02166687450

پیام خود را برای ما ارسال کنید

ENGLISH